ماگ طرح سگ کد 8312

ماگ  سرامیکی با نقاشی زیرلعابی.

ناموجود