ظرف پذیرایی سرامیکی طرح ماهی آبی-کد ۴۳۰۰

65,000 تومان

ظرف پذیرایی سرامیکی با نقاشی زیرلعابی

موجودی: فقط 1 عدد

ظرف پذیرایی سرامیکی طرح ماهی آبی
ظرف پذیرایی سرامیکی طرح ماهی آبی-کد ۴۳۰۰

65,000 تومان