ظرف پذیرایی سرامیکی طرح حوض و ماهی-کد ۴۳۰۰

65,000 تومان

ظرف پذیرایی سرامیکی با نقاشی زیرلعابی

موجود در انبار

ظرف پذیرایی
ظرف پذیرایی سرامیکی طرح حوض و ماهی-کد ۴۳۰۰

65,000 تومان