جاعودی هرمی کد 2020

جاعودی هرمی با پایه چوبی و نگه‌دارنده عود به فرم هرم.

ناموجود