جاعودی هرمی کد 2019

جاعودی هرمی با پایه چوبی و نگه‌دارنده عود به فرم هرم.

ناموجود