جاعودی هرمی کد 2017

جاعودی هرمی با پایه چوبی و نگه‌دارنده عود به فرم هرم.

ناموجود