جاعودی هرمی کد 2016

جاعودی هرمی با پایه چوبی و نگه‌دارنده عود به فرم هرم.

ناموجود