جاعودی هرمی کد 2015

جاعودی هرمی با پایه چوبی و نگه‌دارنده عود به فرم هرم.

ناموجود