جاعودی هرمی کد 2014

جاعودی هرمی با پایه چوبی و نگه‌دارنده عود به فرم هرم.

ناموجود