جاعودی هرمی کد 2007

عود سوز دست‌ساز با پایه چوبی

ناموجود