جاعودی هرمی کد 2005

جاعودی (عود سوز) دست‌ساز با پایه چوبی

ناموجود